Kokį Ignitis elektros planą rinktis?

Pasinaudokite skaičiuokle ir sužinosite, koks planas Jums tinkamiausias

Pažymėkite koks elektros skaitiklis yra objekte?
Pažymėkite koks elektros skaitiklis yra objekte?
Kiek energijos vidutiniškai suvartojate?
Kiek energijos vidutiniškai suvartojate?
Pasirinkite, kada prasidės elektro tiekimas
Pasirinkite, kada prasidės elektro tiekimas
Atkreipkite dėmesį: tiekimo pradžios datos pasirinkimo keitimas gali turėti įtakos elektros energijos kainai - pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą.
{{planDescription[category.kategorija].name}}

Mėnesio mokestis
Mėnesio mokestis
{{category.viewData.subscriptionFee | number: 2}} Eur/mėn.
Galutinė kaina
Galutinė kaina
Nord Pool + {{category.viewData.totalPrice.standard | number: 3}} {{category.viewData.totalPrice.discounted | number: 3}} Eur/kWh
Nord Pool + {{category.viewData.dayPrice.standard | number: 3}} {{category.viewData.dayPrice.discounted | number: 3}} Eur/kWh
Nord Pool + {{category.viewData.nightPrice.standard | number: 3}} {{category.viewData.nightPrice.discounted | number: 3}} Eur/kWh
Tiekimo paslaugos kaina
{{category.viewData.ignitisPrice | number: 5}} Eur/kWh
{{priceComponent.kainaSuNuolaida | number: 5}} Eur/kWh
Žalioji energija
{{priceComponent.kainaSuNuolaida | number: 5}} Eur/kWh
Reguliuojama dalis:
Persiuntimo paslauga
{{category.viewData.esoPrice | number: 5}} Eur/kWh
{{priceComponent.kainaSuNuolaida | number: 5}} Eur/kWh
ESO planas
{{planLabels[category.viewData.packet.planCode]}}
{{category.viewData.otherPrice | number: 5}} Eur/kWh
{{category.viewData.distributionFee | number: 5}} Eur/kWh
Prognozuojama sąskaitos suma
Prognozuojama sąskaitos suma
{{category.selectedPacket.prognozuojamaImoka | number: 2}} Eur/mėn. {{category.selectedPacket.prognozuojamaImoka | number: 2}} Eur/mėn.
Kainos fiksavimo terminas
Žalioji energija
Nuolaidos
Pasirinktas paketas:
{{(predictedTotalAmount + selectedCategory.selectedPacket.prognozuojamaImoka) | number: 2}} Eur/mėn.
Prognozuojama sąskaitos suma*
Sutarties bendrasias sąlygas galite rasti čia.

Skaičiuoklėje skelbiama Tiekimo paslaugos kaina, atsižvelgiant į besikeičiančius elektros energijos tiekimo kaštus, periodiškai peržiūrima ir atnaujinama, todėl ateityje gali keistis (didėti arba mažėti). Sudarant sutartį vartotojui taikomos sutarties sudarymo metu Ignitis viešai skelbiamos ir (ar) komerciniame pasiūlyme nurodomos Tiekimo paslaugos kainos. Sutartis sudariusiems vartotojams Tiekimo paslaugos kainos dalis gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka.

*Visos kainos yra pateikiamos su PVM. Prognozuojama sąskaitos suma yra apskaičiuota remiantis kliento pateiktais duomenimis ir yra preliminari, ji kiekvieną mėn. gali keistis priklausomai nuo sezoniškumo ir kliento suvartojamos elektros energijos kiekio. Jei pasirinkote siūlomas nuolaidas, prognozuojama sąskaitos suma nurodoma su nuolaidomis. Norint sužinoti, kokia Prognozuojama sąskaitos mėnesio suma bus nuolaidai pasibaigus nuolaidų taikymo terminui, nuolaidų skiltyje reikia atžymėti nuolaidų pasirinkimus.

Suvartojamos elektros energijos duomenis įvedus „Eurai per mėnesį“ arba „Eurai per metus“, elektros energijos kiekis (kilovatvalandės) apskaičiuojamas pagal šiuo metu galiojančias Ignitis visuomeninio tiekimo plano Standartinis kainas.

Ignitis įsipareigoja nekeisti Tiekimo paslaugos kainos, nurodytos „Plano pasirinkimas“ lange visą Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminą (planų „Optimalus“ ir „Minimalus“ atveju), nurodytą „Plano pasirinkimas“ lange. Sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu.
– Nepriklausomai nuo pasirinkto plano, bet kuriuo metu galite keisti savo pasirinkimą dėl žaliosios energijos tiekimo ir jos atsisakyti.
– Pasirinkus planą „Dinamiškas“ Tiekimo paslaugos kaina bus lygi kas mėnesį kintančios atitinkamo tiekimo mėnesio vidutinės „Nord Pool“ (NP) elektros biržos Lietuvos kainos zonos kainai, prie jos pridedant PVM ir pastovią Ignitis Tiekimo paslaugos kainos dedamąją (lentelėje nurodoma Prognozuojama mėnesio sąskaita tik informavimo tikslais, remiantis praėjusio kalendorinio mėnesio „Nord Pool” elektros biržos kainomis). Pasirinkus planus „Minimalus“ ar „Optimalus“ bus taikomos pasiūlyme nurodytos fiksuotos galutinės Ignitis Tiekimo paslaugos kainos visą Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminą.
– Reguliuojama dalis mokama EEĮ 40 straipsnio pagrindu ir susideda iš elektros energijos persiuntimo perdavimo ir skirstomaisiais tinklais bei sisteminių paslaugų kainų skirstomųjų tinklų Operatoriui, VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) ir skirstymo paslaugos papildomos dedamosios. Šiuo metu taikomos ir galiojančios Reguliuojamos dalies kainos skelbiamos ESO puslapyje čia. Keičiantis teisės aktams ar teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pradėtostaikyti ir kitos dedamosios, kurios reguliuojamos ir nustatytos valstybės.
– Jeigu buvo taikomos nuolaidos Tiekimo paslaugai, nutraukiant Sutartį anksčiau Tiekimo paslaugos kainai fiksavimo termino pabaigos, turėsite sugrąžinti suteiktas nuolaidas (nuolaidos dydis yra skirtumas tarp Galutinės kainos atskirų dedamųjų reikšmių „Su nuolaida“ ir „Be nuolaidos“), išskyrus, jei akcijų taikymo taisyklėse yra numatyta kitaip.
Ignitis nėra atsakingas už Operatoriaus taikomą Reguliuojamą dalį bei valstybinius mokesčius, kurie įskaičiuojami į Galutinę kainą. Pasiūlyme nurodyta Prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota, remiantis pasiūlymo tiekimo metu galiojančiomis Operatoriaus reguliuojamos dalies kainomis, pridėjus Ignitis Tiekimo paslaugos kainą, kurią Ignitis įsipareigoja taikyti Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminą (planų „Minimalus“ ir „Optimalus“ atveju), bei valstybinius mokesčius. Operatoriui pakeitus Reguliuojamos dalies kainas ir (ar) pasikeitus valstybiniams mokesčiams prognozuojama mėnesio sąskaita ir kainos Reguliuojama dalis gali keistis (didėti ar mažėti), priklausomai nuo patvirtintų kainų ir mokesčių. Prognozuojamas sąskaitos dydis tiesiogiai priklausys nuo suvartoto elektros energijos kiekio.